Kde je ŠPOF

image

I. poschodie v “starej budove" Ekonomickej univerzity (budova NHF a OF) v miestnosti 1A21

máj 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Manuál na podávanie žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2016/2017

Milí študenti,

Manuál na podávanie žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2016/2017 nájdete TU.

Najčastejšie otázky ohľadom ubytovania 2016/2017

Milí študenti,

zoznam najčastejši kladených otázok ohľadom ubytovania pre akademický rok 2016/2017 nájdete TU.

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2016/2017

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Harmonogramu ubytovania pre akademický rok 2016/2017 je spustené podávanie žiadostí o ubytovanie pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2016/2017.

 

Termíny pre podávanie žiadostí cez AIS

1. stupeň 1. ročník 02.05.2016 - 27.05.2016
1. stupeň 2. ročník 02.05.2016 - 27.05.2016
2. stupeň 1. ročník 02.05.2016 - 27.05.2016

 

POZOR: Žiadosti o ubytovanie podané po 27.05.2016 nebudú akceptované!
Žiadosti o ubytovanie podávajú len súčasní prváci a druháci prvého stupňa štúdia a súčasní prváci druhého stupňa denného štúdia (NIE novoprijatí študenti EU v Bratislave I. a II. stupňa štúdia pre akademický rok 2016/2017).

 

Žiadosti sa podávajú LEN ELEKTRONICKY – cez AIS ! Manuál pre podávanie žiadostí o ubytovanie prostredníctvom AIS spolu s krátkym sprievodcom najčastejších otázok zo strany žiadateľov nájdete čoskoro na  www.spof.sk

 

Prosíme všetkých študentov, aby si skontrolovali hodnotenie predmetov v AIS za uplynulé dva semestre, ako i správnosť uvedených údajov (bydlisko, EMAILOVÁ ADRESA, tel. číslo) v AIS.Poplatok za ubytovanie

Vážení študenti,

v priebehu dnešného dňa by ste mali mať všetci generovaný poplatok v AiS2. Všetky potrebné informácie ohľadom platby nájdete na:

http://www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-rektorom/centrum-podnikatelskych-cinnosti-a-univerzitnych-sluzieb/preview-file/Inform--cie-k-ubytovaniu-sa-v-SD-2015-2016-upraven--25082015-20580.pdf

Všetky interné smernice, predpisy a dokumenty súvisiace s ubytovaním nájdete na:

http://www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-rektorom/centrum-podnikatelskych-cinnosti-a-univerzitnych-sluzieb/studentske-domovy

Upozorňujeme Vás, že uhradiť poplatok za ubytovanie treba v súlade s Internou smernicou č. 9/2015 bezhotovostným spôsobom jednorázovo, za prvé platobné obdobie (september – december 2015) v termíne minimálne tri dni pred dňom ubytovania a najneskôr do 3.9.2015. V prípade neuhradenia poplatku za ubytovanie do 3.9.2015 strácate nárok na Vám pridelené miesto.

S pozdravom
Ubytovacia komisia OF

Zverejnenie pridelenej izby

Milí študenti, 
do 25. augusta 2015 bude akceptovaným žiadateľom o ubytovanie prostredníctvom systému AIS zverejnené konkrétne pridelenie izby, ako i podrobnosti o platbe. Dátum na uhradenie poplatku za ubytovanie je do 03.09.2015 a možnosť ubytovať sa v konkrétnom ŠD je taktiež od 03.09.2015 (v prípade včasnej úhrady poplatku za ubytovanie)
Ubytovacia komisia OF 

Strana 1 z 7